Jean Monnet Burs Programı

0
585

Jean Monnet Burs Programı

Ülkemizin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde; AB alanında uzman sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığınca yürütülen “Jean Monnet Burs Programı” ile kamu çalışanlarından özel sektör temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden yerel yönetim çalışanlarına burs sağlandığı ilgi yazıda ifade edilmektedir.

            Bahse konu burs programından % 50’si kamu çalışanlarına olmak üzere 170 kontenjan ayrılmış olup, 2016-2017 akademik yılına ilişkin duyuru 2015 yılı sonunda yayımlanacaktır. Bu program için bilgi notu ektedir.

            Bilgilerini, yukarıda bahsi geçen program hakkında Bakanlık/taşra teşkilatında bulunan personele duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

                                                                                   Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

                                                                                                   Müsteşar Yardımcısı

Jean Monnet Burs Programı Nedir ?

1990 yılından beri yürütülen

Bugüne kadar yaklaşık 2.000 kişinin faydalandığı

® AB üyesi ülkelerde en az 3 en fazla 12 aylık dönemde yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma programlarına katılabilme imkanı sunan

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde ihtiyaç duyulan AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel sayısını artırmayı amaçlayan

AB tarafından finanse edilen bir burs programıdır.

Jean Monnet Burs Programına Kimler Başvurabilir?

Kamu sektörü çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)

Üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Üniversitelerin akademik ve idari personeli

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları

Programın Desteklediği Çalışma Alanları

Burs programı çerçevesinde Türkiye’nin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalar desteklenmektedir. Burs, AB müktesebatı kapsammda yer alan şu alanlarda yapılacak çalışmalar için verilmektedir:

Malların Serbest Dolaşımı, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve
İşçilerin Serbest Dolaşımı, Parasal Politika,
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu İstatistik,
Serbestisi, Sosyal Politika ve İstihdam,
Sermayenin Serbest Dolaşımı, İşletmeler ve Sanayi Politikası,
Kamu Alımları, Trans-Avrupa Şebekeleri,
Şirketler Hukuku, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Fikri Mülkiyet Hukuku, Koordinasyonu,
Rekabet Politikası, Yargı ve Temel Haklar,
Mali Hizmetler, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik,
Bilgi Toplumu ve Medya, Bilim ve Araştırma,
Tarım ve Kırsal Kalkınma, Eğitim ve Kültür,
Gıda’ Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Çevre,
Sağlığı, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması,
Balıkçılık, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği
Taşımacılık Politikası, ve/veya Dış İlişkiler),
Enerji, Mali Kontrol,
Vergilendirme, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

 

Burs kapsammda okul ücretinden konaklamaya, ulaşımdan yeme-içmeye kadar bursiyerlerin yurtdışında ihtiyaç duyabilecekleri masraflar karşılanmaktadır.Her yıl, aşağıda belirtilen internet sitelerinde Jean Monnet Burs Programına ilişkin bir duyuru metni yayımlanmaktadır:

Detaylı Bilgi için:

info@jeanmonnet.org.tr

www.jeanmonnet.org.tr

www.ab.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.