İsmail Ok Okul Yöneticilerinin Sorunlarını Meclise Taşıdı

0
506

İsmail Ok Okul Yöneticilerinin Sorunlarını Meclise Taşıdı

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Danıştay kararına rağmen görevlerine iade edilmeyen okul müdürleri için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevaplamaları talebiyle soru önergeleri verdi. Eski bir eğitimci ve sendikacı olan Ok, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yöneticilerine kıyım yaptığını savundu. Bu uygulamanın mutlaka durdurulması gerektiğini söyleyerek, “Yönetici arkadaşlarımız, mutlaka görevlerine geri döndürülmelidir. Bunun için parlamentoda yapmamız gereken ne varsa hepsini yapacağız. Bu uygulama, aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Bunun içinde gerekli yerlere başvurularımızı yapacağız.” dedi.

MHP Milletvekili Ok, Bakan Avcı’ya şu soruları yöneltti: “Danıştay İDDK kararı gereği 6 aydan az süreyle görev yapan kurum amirlerince değerlendirilen eğitim kurumu müdürlerinden 75 puan üzeri puan alarak görev süresi uzatılan ve 75 puan altında puan alarak görev süresi uzatılmayan müdürlerin illere göre sayısal dağılımı nedir? Danıştay İDDK kararı gereği yürütmesi durdurulan yönetmelik hükümlerine istinaden gerçekleştirilen bireysel işlemlerin tümü iptal edilecek midir? İptal edilmesi düşünülüyorsa ne zaman iptal edilecektir? 14 Haziran 2014 Tarih ve 29026 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Ait Yönetmelik çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak, 75 puan altında kalıp yapılan mülakatta görev alamayan eğitim kurumu yöneticileri tarafından açılan bireysel davaların illere göre sayısal dağılımı nedir? Bu davalardan kaç tanesinde, işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptaline karar verilmiştir? Yöneticilerin lehine sonuçlanan davaların neticesinde, kaç yönetici görevine dönmüştür? Görevine dönen yöneticilerin, illere göre sayısal dağılımı nedir? Eğitim kurumu yöneticileri tarafından ülke genelinde bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatı aleyhine açılan bireysel davalarda, davayı kazanan kişilere ödenen yargılama gideri ile avukatlık ücretinin toplamı ne kadardır? Bu davaların açılmasına sebebiyet vererek kamuyu zarara uğratan kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılacak mıdır? Bireysel davaları kazanarak göreve dönen eğitim kurumu yöneticilerine, geriye dönük maddi hak kayıpları (ek ders ücreti vb.) ödenmekte midir? Kamuyu zarara uğratan kamu görevlilerine, bu zararların karşılanması için rücu edilmekte midir?”

İsmail Ok, Bakan Ağlan’a ise şunları sordu: “Danıştay İDDK kararından etkilenen eğitim kurumu yöneticilerinin açtıkları bireysel davaların iptal kararıyla sonuçlanmasına istinaden, dava açan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yüklü miktarda yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödenmektedir. Ayrıca yargı kararı sonucu göreve dönen yöneticilere, geriye dönük olarak maddi hak kayıplarının yasal faiziyle ödenmesi durumu söz konusudur. Hukuka aykırı işlemlerle bu davaların açılmasına sebebiyet vererek kamuyu zarara uğratan kamu görevlilerine bu zararların rücu edilmesi ile ilgili bakanlığınızca girişimde bulunulacak mıdır?”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.