İlkokullara “İnsan Hakları, Yurttaşlık, Demokrasi” Dersi Geliyor

0
632

İlkokullara “İnsan Hakları, Yurttaşlık, Demokrasi” Dersi Geliyor

“İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi” nin 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlamak üzere ilkokulların 4. sınıfında okutulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda 4. sınıfta okutulmak üzere İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Taslak programın hazırlanmasında öğretmen ve alan uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu tarafından hazırlanan içerik farklı zamanlarda toplam 460 öğretmenin katıldığı çalıştaylarda değerlendirilmiştir. Çalıştaylardan elde edilen sonuçlar da değerlendirilerek İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Taslak Öğretim Programı metni oluşturularak kamuoyunun görüşlerine sunulmak üzere son şekli verilmiştir.

Taslak öğretim programı İnsan Olmak, Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, Adalet ve Eşitlik, Uzlaşı, Kurallar ve Birlikte Yaşam olmak üzere altı üniteden oluşmaktadır.  Programda öğrencilerin;

–        – İnsani değerleri benimsemeleri,

–        – Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmeleri,

–        – Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmeleri,

–        – İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmaları,

–        – İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almaları,

–        – Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramaları,

–        – Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmaları,

–        – Birlikte yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmeleri,

            için gerekli bilgi, beceri, değer ve tutumları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Taslak öğretim programı can ve tenin bütünlüğü, dokunulmazlığı ve güvence altına alınmasını merkeze alarak insan haklarına saygılı, sorunları şiddet içermeyen yollarla çözebilen; aktif yurttaşlık, barış, uzlaşı, birlikte yaşama, farklılıklara saygı, hukukun üstünlüğü ile ilgili değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bakanlığımız, öğretim programlarının geliştirme faaliyetlerine katılımın sağlanmasına önem vermekte, çalışmalara akademisyenlerin, öğretmenlerin ve programı güncellenen dersin niteliğine göre çeşitli paydaşların katılımını sağlamaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında katılımın daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamak amacıyla “İlkokul İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Taslak Öğretim Programı” görüş, öneri ve eleştirilere açılmıştır. Taslak program üzerinde görüş belirtmek, öneri sunmak ya da eleştirileri ile katkı sağlamak isteyen herkes bireysel olarak görüşlerini yazabilir. Ayrıca hiçbir sınırlama olmaksızın, tüm kurum ve kuruluşlar kurumsal olarak görüş ve önerilerini bildirebilirler. Taslak programın askıda kaldığı süre içinde alacağımız görüş ve öneriler değerlendirilerek taslak öğretim programı gözden geçirilecek ve taslak öğretim programına son şekli verilecektir.

“İlkokul İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersi Taslak Öğretim Programı” ile ilgili görüş ve öneri sunmak isteyen başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini aşağıdaki link üzerinden veya ilave dosya sunmak istemeleri halinde e-posta ile 28/05/2015 Perşembe günü saat 18:00’a kadar programdegerlendirme@meb.gov.tr ,adresine göndermelerini bekliyoruz.

Özellikle öğretmenlerimizin önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, görüş ve önerileri ile katkı sağlayacak tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

İlkokul (4.Sınıf) İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi (Taslak) Öğretim Programı – İndirmek İçin Tıklayınız…

Taslak Öğretim Programı İle İlgili Görüş ve Öneri Yazmak İçin Tıklayınız…

(Not: Görüş ve önerilerinizle ilgili ek dosyalarınızı programdegerlendirme@meb.gov.tr e-posta adresine göderebilirsiniz.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.