İlkokulda Kaynaştırma Öğrencisi Sınıfta Bırakılabilir mi ?

0
4138

İlkokulda Kaynaştırma Öğrencisi Sınıfta Bırakılabilir mi ?

İlkokulda Sınıfta Kalma, Sınıf Tekrarı Var Mı?,İlkokulda kaynaştırma öğrencisi sınıfta bırakılabilir mi ? sınıf tekrarı yaptırabilir mi ? İlkokulda sınıfta kalma,sınıf tekrarı var mı?

26.07.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokullarda okuyan özel eğitim gereksinimi olmayan öğrenci aynı yönetmeliğin 31. maddesinde

“(1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.”  denilmektedir.

Peki kaynaştırma veya özel eğitim alt sınıfında okuyan bir öğrenci sınıfta bırakılabilir yada sınıf tekrarı yaptırılabilir mi ?

Yine aynı yönetmeliğin 31 maddesinin 3. bendinde

(3) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak;

a) Velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokulda kaynaştırma öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir denilmektedir.

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ EN GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞMAK İÇN FACEBOOK GURUBUMUZA KATILIN. KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.