İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

0
608

İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.İlgi Yönetmeliğin 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında önceki öğretim yıllarından farklı uygulamalar getirilmiş olup, ülke genelinde birlikteliğin sağlanması amacıyla ilköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak;İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerinin velisinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla,

 • e-Okul kayıtlarında aktif olup, okula devamı sağlanamayan,
 • e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan,
 • Haftalık ders çizelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan,
 • Birinci dönemde okula devam edip, ikinci dönemde sağlık sorunu dışında devam etmeyen,
 • Kaynaştırma eğitimlerine devam eden öğrencilere velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin karan doğrultusunda, ilkokul öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılabilecektir.

Ortaokullarda;

 • Şube öğretmenler kurulu toplantıları 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Şube öğretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci dönem ortalaması 4 5’ten aşağı olan, özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan (evde-hastanede eğitim alanlar ile yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler hariç) ve aktif sürekli devamsız öğrenciler sistem tarafından aktarılacaktır.Seçmeli dersler dâhil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Bu puanlamalar dersin özelliğine göre sınav, proje, ürün dosyası ve ders etkinliklerine katılımdan verilebilecektir.
 • Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yılsonu notları sisteme zamanında işlenememiş ve denklik kaydı olmayanların merkezi sistem ortak sınavlar sonunda ortaöğretim kurumlarına (TEOG Yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yılsonu puanları, e-okul/kurum işlemleri/giriş ekranı/eski dönem ağırlıklı not ortalamaları ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.
 • e-Okul/kurum işlemleri/ŞÖK sınıf tekrarına kalanlar ekranı, okul yönetimi tarafından günübirlik kontrol edilerek ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.
 • Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.
 • İlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacak, sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından dersler kısmına “G” yazılmayacaktır.
 • Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri sayfa sayfa incelenerek sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilecektir.
 • İlgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda e-okul/öğrenci ayrılma işlemlerinden pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek yaygın eğitime/Açık Öğretim Ortaokuluna y önlendiri lecektir.

İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ortaokullarda hafızlık eğitimi nedeniyle kaydı donan öğrencilerin kayıtları, 05 Haziran 2015 tarihine kadar aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45 puan altı alan öğrencilerin durumları 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalarla ilgili okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesini ve öğrencilerimizin ders yılı sonunda karne ve belgelerini tam ve zamanında almaları için gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınmasını rica ederim.

Zeynep ÖÇGÜDER

Bakan a. Genel Müdür V.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.