Güzel Sanatlar Liseleri Müzik ve Resim Özel Yetenek Sınavları Başvuru Şartları

0
953

Güzel Sanatlar Liseleri´nde mesleki müzik ve resim eğitimi verilmektedir. Başvuru formları ve sınav duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığınca (Haziran ayı içerisinde) tüm Orta okullarına gönderilmektedir.Güzel Sanatlar Liselerine, ortaokulların 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerden:

 

– İlköğretim veya orta okulunu o yıl bitirmiş olan,
– Diploma notu en az 3.00 ve; girmek istediği alanla ilgili dersin 4. 5. 6. 7. 8. sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olan öğrenciler başvurabilirler.
Bu koşullara uyan öğrenciler:
– Kendi okul idarecilerince onaylanmış başvuru formu,
– İki adet vesikalık fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi ile ön kayıt için okulumuza başvurabilirler.
Başvurular 2020 Haziran ayı içerisinde e-Okul  üzerinden alınacak  EK-1 Dilekçe örneği  ile  ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.Okul müdürlükleri: e-Okul üzerinde açılacak ilgili ekrana sınav tarihi, yeri ve saati gibi bilgileri başvurulardan önce gireceklerdir, Okul müdürlükleri e-Okul üzerinden düzenlenecek olan EK-2 Sınav Giriş Belgesi’ni kontrol edip onaylayacaklardır.

ÖZEL YETENEK SINAVI KOŞULLARI NELERDİR?

Yukarıda belirtilen önkoşulları sağlayan öğrencilerin Güzel Sanatlar Liselerine alımları ile ilgili iş ve işlemler aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda yapılacaktır.Güzel Sanatlar Liselerine başvuracak öğrenciler; ders kesiminden itibaren 5 iş günü içinde öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları form dilekçe  (Ek-2;Ek-3;Ek-3) ile yine kendi okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

Sınav sonuçları; tüm Güzel Sanatlar Liselerinde aynı hafta içinde Müzik ve Resim bölümleri için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan kadar asil ve yedek listeler şeklinde belirlenerek ilan edilmektedir.Sınavı asil olarak kazanan öğrencilerin kayıtları tüm okullarda Ağustos ayının son haftasında yapılacaktır. Daha detaylı ve kesin bilgi için Güzel Sanatlar Liseleri müdürlüklerine başvurulabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.