Gençlerin gelecekten umudu azaldı

0
401

Gençlerin gelecekten umudu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun 14 Mayıs 2015 tarihli haber bülteninde en çarpıcı istatistik bu olsa gerek.”Gençlerin gelecekten umudu azaldı.“Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında %83,9 iken 2014 yılında %78 oldu. Genç erkekler, 2014 yılında %79,7 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran %76,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %65,1’i, 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek %61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç erkeklerde %60 genç kadınlarda ise %62,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusunun %16,5’ini genç nüfus oluşturdu

Türkiye nüfusunun (77 milyon 695 bin 904 kişi) %16,5’ini “15-24” yaş grubundaki genç nüfus (12 milyon 782 bin 381 kişi) oluşturdu. Genç erkek nüfus genç nüfusun %51,2’sini, genç kadın nüfus ise %48,8’ini oluşturdu.

Yükseköğretimde net okullaşma oranı arttı

Türkiye’de 2013/’14 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artış göstererek %39,9’a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermezken kadınlarda 2,3 puan artış göstererek %40,9 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %47,9’u hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2014 yılında gençlerde işsizlik oranı %17,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde %16,6, genç kadınlarda ise %20,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen gençlerin %19,4’ü tarım, %32,7’si sanayi, %47,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Her dört gençten üçü internet kullandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, “16-24” yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı 2013 yılında %68,7 iken, 2014 yılında %73’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde %82,8 genç kadınlarda %63,2 oldu.

Genç erkeklerde yurtdışına eğitim amaçlı gitme oranı arttı

Vatandaş Giriş Anketi sonuçlarına göre yurtdışına giden gençler arasında eğitim amaçlı giden gençlerin oranı 2013 yılına göre 0,7 puan artarak 2014 yılında %13,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 2,9 puan artarak %11,3, genç kadınlarda 8,7 puan azalarak %20,5 oldu. Yurtdışına çıkan gençler arasında iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) nedenlerle yurtdışına çıkan genç erkek oranı 2014 yılında %25,3 iken, bu oran genç kadınlarda %2,8 oldu.

Gençlerin gelecekten umudu azaldı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2013 yılında %83,9 iken 2014 yılında %78 oldu. Genç erkekler, 2014 yılında %79,7 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran %76,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %65,1’i, 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek %61,2 oldu. Mutluluk oranı 2014 yılında genç erkeklerde %60 genç kadınlarda ise %62,4 olarak gerçekleşti.

Her iki gençten biri diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verdi

YMA’da gençlere çevrelerindeki kişilerin hangi durumlarına önem verdikleri sorulduğunda, 2014 yılında gençlerin %50,5’i diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verdiğini belirtti. Genç erkekler bu konuya %49,5 oranında önem verirken genç kadınlarda bu oran %51,5 oldu. Gençlerin 2014 yılında ikinci sırada önem verdikleri konu %50,2 ile diğer insanların arkadaş çevreleri, üçüncü sırada önem verdikleri konu ise %36,6 ile diğer insanların eve giriş çıkış saatleri oldu.

Genç kadınların siyasete olan ilgisi arttı

YMA sonuçlarına göre, 2013 yılında genç kadınların siyasete olan ilgisi %12 iken bu oran 3,6 puan artarak %15,6’ya yükseldi. Genç erkeklerde ise siyasete olan ilgi 2,3 puan azalarak 2014 yılında %20,8’e düştü. Gençlerin %45,2’si 2013 yılında bilim teknolojiye ilgi duyarken bu oran her iki cinsiyette de artış göstererek 2014 yılında %46,6’ya yükseldi.

Gençleri en çok aileleri mutlu etti

YMA sonuçlarına göre gençleri 2014 yılında mutlu eden kişiler incelendiğinde, kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı bir önceki yıla göre 1,7 puan artış göstererek %74,5 oldu. Bu oranın 2014 yılında genç erkeklerde %76,9, genç kadınlarda ise %72,1 olduğu görüldü.

Gençleri 2014 yılında mutlu eden değerler incelendiğinde, bu değerlerin dağılımı %49 oranında sağlık, %21,5 oranında sevgi ve %18,3 oranında başarı olarak gerçekleşti. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden genç erkeklerin oranı %45,7 oldu. Sağlıklı olmayı %23,6 ile başarı ve %14,6 ile sevgi izledi. Genç kadınlarda bu oranlar sağlık için %52,2, sevgi için %28,1 ve başarı için %13,1 oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.