Emekli Kesinti Oranları Yükseltildi

0
769

Emekli Kesinti Oranları Yükseltildi

Emekli keseneğindeki oran %40’tan , % 55’e çıkarılmıştır.Öğretmenlerin de içinde bulunduğu 2200 ek gösterge grubundan kesilen oranda %70’den , %85’e çıkarılmıştır.

Bu da Eylül ayından itibaren maaşlarda düşüşe neden olacaktır.

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/8057

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

emeklikesintisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.