Eğitim-İş Soma’daydı

0
455

Eğitim-İş Soma’daydı

13 Mayıs 2014 tarihinde yüzyılın en büyük işçi katliamı yaşandı. 301 işçinin yaşamını kaybettiği Soma’dan tüm insanlığın yüreğine bir ateş düştü.

Soma’yı unutmadık ve asla unutturmayacağız. Cinayetten farksız olan ancak AKP iktidarının “kaza” diyerek normalleştirmeye çalıştığı katliamın sorumlularından hesap sorulmasını defalarca istedik. İş cinayetlerine karşı Yatağan’dan başlattığımız “Emeğe Saygı Yürüyüşümüz”de de olduğu gibi gösterilen tepkiler AKP iktidarı tarafından çok sert şekilde bastırılmaya çalışıldı. Sorumlular, hesap vermek bir yana iktidar ve “ölüm madencinin fıtratında var” diyen dönemin Başbakan’ı tarafından korundu.

birlesikkamu

AKP iktidarında Türkiye’de iş kazalarına bağlı işçi ölümlerinin artması, Soma ve Ermenek’te yaşananlar bir tesadüf değildir. Özelleştirmeler yoluyla işçilerin yedeklendiği, işsiz yığınlar yoluyla çalışanların tehdit edildiği bir dönemden geçiyoruz. İşçiler taşeronlaştırılıyor, iş güvenliği ve kadro güvencesi yok ediliyor.

Türkiye’de hemen her kuruma sokulan taşeron işçiliği sırf maliyetleri azaltmak için madenlerimize de sokulmuştur ve can kayıplarının yaşanmasına zemin hazırlanmıştır. Türkiye iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tablo özellikle AKP iktidarında daha vahim bir hal almıştır.

Eğitim-İş olarak, hayatını kaybeden 301 işçimizi unutturmamak için; sorumluların hesap vermesi için; insanca yaşamak için; kölelik düzeni olan taşeronlaşmaya ve iş cinayetlerine “hayır” demek için; iş, ekmek, özgürlük mücadelesini yükseltmek için Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalarımızla birlikte 13 Mayıs Çarşamba günü Somadaydık

Eğitim-İş olarak bizler, başta Soma’da kaybettiğimiz maden işçilerimiz olmak üzere iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçilerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Emperyalizmin talan ve yağma ekonomisine karşı insanca, hakça bir düzen için alanlardayız.

                                      EĞİTİM-İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.