Eğitim İş: HAK VERİLMEZ ALINIR

0
476

Eğitim İş: HAK VERİLMEZ ALINIR

2016-2017 yılını kapsayan sözde Toplu Sözleşme metni Yandaş yapı ile hükümet arasında-mevcut gelinen noktanın müsebbibleri de olan diğer iki konfederasyonun huzurunda- imzalandı.2016-2017 yılını kapsayan 3.dönem Toplu Sözleşme! metninde nöbet konusu hariç bir kazanım yok.”… Romalı şair Vergilius;onların üzerinde durmaya değmez,bir bak geç”.der Dante’nin İlahi Komedya’sında.Bizde fazla üzerinde durmayacağız.Zaten 4688 sayılı yasa ve masadaki 3 Konfederasyonun mücadele anlayışı ile görüşmelerden birşeyler beklemek hem sendikal mücadele tarihine hem de bu uğurda canverenlere saygısızlık olur.Aslında oradakilerle bir ilişkisi olmamakla beraber,Eğitim İş’in taleplerini karşılamasa da masadaki tek kazanım nöbet konusudur.Elbette ki elde edilen sonucun Eğitim İş’in 2012 yılından bu yana 4 yıldır, tüm engellere rağmen sürdürdüğü mücadeleye karşışlık gelmediğini biliyoruz.Ancak nöbet görevinin ücretlendirilmesi kazanımı,1980 öncesi TÖS ,TÖBDER döneni hariç 1990’lı yıllardan bu yana mücadele eden eğitim çalışanlarının eylemle elde ettikleri nadir kazanımlardan birisidir.
Eğitim İş’in nöbet tutmama eylemi sürecinde birçok arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde bedeller ödedi.Bunu mücadelemizin bir sonucu olarak görüyoruz.”Bedelsiz kazanım olmaz”ilkesini zaten Eğitim İş olarak künyemize yazmışız.2012 yılı başından itibaren “nöbet tutmama” eylemini başarı ile sürdüren ve katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzre her kademedeki yöneticilerimize Eğitim İş MYK’sı olarak teşekkür ediyoruz.
Bu süreçte önce “yamaçlarda” durup;eğitim emekçilerinin Nöbet tutmama eylemini MEB’na şikayet eden sendikacı sözde yurtseverleri! üyelerimizin haklı-meşru eylemlerini engellemeye çalışıp ceza veren başka sendikalara üye kurum yöneticilerini ve ışığı görünce yanımıza gelen sendikacıları Eğitim İş ailesi olarak hepimiz biliyoruz.Geçte olsa yanımıza gelerek “nöbet tutmama” eylemimize destek veren ve eylem birliği sağlayan tüm sendikalara da teşekkür ediyoruz.Bu eylemle “birlikte kazanılabileceği” görülmüştür.Herşeye karşın Eğitim İş örgütü sınıfın birliğini ve önderliğini gözeten davranış ve sorumluluk içinde olacaktır.Örgütümüz TÖS’ten,TÖB-DER’den aldığı miras ve “Hak Verilmez Alınır” anlayışı ile mücadeleye devam edecektir.
Veli Demir
Eğitim İş Genel Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.