Eğitim-Bir-Sen:Rehber öğretmenlerle ilgili KİK gündemine taşıdığımız talep dikkate alınmalıdır

0
544

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz Nisan 2017 Kurum İdari Kurulu toplantısında rehber öğretmenlerin asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getiren bir düzenleme yapılmaması gerektiği konusunu gündeme getirerek bu hususun çalışma raporuna alınmasını; bu konuda yapılacak bir düzenlemenin başta yetkili sendika olarak tarafımızla ve diğer paydaşlarla istişare edilmeden çıkarılmamasını talep ettik.

 

Son günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının düşünüldüğü, bu hususta bir taslağın hazırlandığı, buna göre rehber öğretmenlere nöbet görevinin getirileceği, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ayrıntılı olarak düzenleneceği, psikolojik danışma faaliyetlerinin kaldırılacağı gibi iddialar dile getirilmektedir.
Kurum İdari Kurulu toplantısında dile getirdiğimiz üzere, bu türden rehber öğretmenlerin istihdam amacına ve asli görevlerine aykırı düzenlemelerin kabulü mümkün değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, niteliği gereği sürekli gözlem ve süreç takibi esasına dayanan, dolayısıyla yer ve zamana bağlı kılınması, belli bir zaman diliminde ifa edilerek tamamlanması mümkün olmayan faaliyetlerdir.

Bu nedenledir ki, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetleri yürüten rehber öğretmenlerin mesai saatlerine tabi kılınması, nöbet görevi gibi asli işlerini sekteye uğratacak ve zarar verecek yan yükümlülükler altına sokulması, rehberlik faaliyetinin özüne zarar verecek, uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Diğer taraftan psikolojik danışma faaliyetinin ve psikolojik danışmanlık görevinin ortadan kaldırılması, eğitim kurumlarında her geçen gün daha sık rastlanılan madde bağımlılığı, sınav ve başarı kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke kontrolü, akran baskısı ve zorbalığı, stresle başa çıkma gibi ciddi problemlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilip soruna uygun çözümlerin ortaya konulmasına engel olacaktır.

Bu nedenle, Kurum İdari Kurulu toplantısında da dile getirdiğimiz üzere, Bakanlığa, rehber öğretmenlere asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getiren bir düzenlemeden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.

MEB KİK Nisan 2017 Tekliflerini Görüntülemek İçin  Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.