Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ek Ders Ücretleri Nasıl Hesaplanır

1
8144

Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve yetiştirme kurslarında genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise haftada 10 saat dahil olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır.Haftada 20 saat ders okutan bir öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması mümkün bulunmaktadır.

 

 

Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta sonu 10 saat ders alması durumunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.

Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat 17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilebilir.

Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat 17.00’den sonra açılan kurslar için yöneticilik görevinden dolayı ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 10 saat de kurs kapsamında derse girmesi durumunda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.Okul yöneticilerine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu ders verildiğinde Cumartesi ve Pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü/müdür yardımcılığı görevinden dolayı anılan günler için 2’şer saat ek ders ücreti hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenlere) destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok 30 saate kadar ders görevi verilmesi mümkün olup, bu konumda olanlara ödenecek ek ders ücretinin yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen) okuldaki derslerden 20 saat görev almış ise destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en fazla 30  saat ders görevi verilebileceğinden, rutin müfredat kapsamında 20 saat ders okutan öğretmene destekleme ve yetiştirme kursunda en fazla 10 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin saat 18:00’den sonra veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti üzerinden ,gece öğretimi için öngörülen gösterge (150) üzerinden belirlenmesi uygun olacaktır.

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen)  azami haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün olabilecektir.

Sınıf öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında haftada 10 saate kadar ders görevi verilebilir.

Yönetici ve öğretmenler dışındaki haftada 8 saate kadar görev verilir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücretleri gündüz/gece ücreti hafta içi saat 18.00’den sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitimlerde ders ücretleri gece ücreti üzerinden (150 gösterge) ödenir.

Ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) ve belleticilik görevi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında alınacak haftalık toplam ders saatini etkilememektedir.

Yaz dönemi kurslarında görev alan kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek hizmet puanı fiilen görev yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilir. Bu işlem il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli yönetici ve öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar.

Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanamazlar.

Ortak Sınavların yapıldığı günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilerek  o günlere ait ek ders ücretinden yararlanamazlar.

1 YORUM

  1. Bir müdür yardımcısı haftada 10 saat ders verip,10 saat da kurstan verebiliyorsa VE kurs görevi varsa 2saatlik kurs görev ekdersi alabiliyor mu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.