Ana sayfa Sınavlar 2018 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları

2018 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları

11092
0

2018 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Başvuruları, Damyo “Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu”  2018 Öğrenci Alım Başvuruları
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu:

Türk Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağı olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz astsubayları yetiştirmektedir.

Ayrıca Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutmak üzere de erkek adaylar alınacaktır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu deniz astsubayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi önlisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, astsubay diploması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden önlisans düzeyinde bir diploma verilmektedir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda geleceğin astsubay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir. Sınava başvurular 09 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu Seçme Sınavı, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu), Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,

ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.* Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

NOT: Diğer başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için;

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzunu inceleyiniz.Kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz.

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM     Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr          internet adresinden yapacaklardır.Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türkçe 40 soru
Sosyal Bilimler Coğrafya 5 soru 20 soru
Tarih 5 soru
Felsefe 5 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (*) 5 soru
Temel Matematik 40 soru
Fen Bilimleri Fizik 7 soru 20 soru
Kimya 7 soru
Biyoloji 6 soru
Toplam 120 soru

(*) veya ilave Felsefe soruları

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

MSÜ-SAYISAL (SA),

MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

MSÜ-SÖZEL (SÖ),

MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan Türlerinin Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SA 25 35 30 10
MSÜ-EA 35 35 10 20
MSÜ-SÖ 35 20 10 35
MSÜ-GN 35 35 15 15

2018-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra Astsubay MYO’lara başvuracak adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri www.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2018-MSÜ’ye katılan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 -11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

NOT: Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir) tercihi yapabilecektir. * Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna; mezun olduklarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmak üzere askeri öğrenci temin edilecektir.

Okul MSÜ-SAYISAL MSÜ-SÖZEL MSÜ-EA MSÜ-GENEL
Kara Harp Okulu X X
Deniz Harp Okulu X
Hava Harp Okulu X
Kara Astsubay MYO X X
Deniz Astsubay MYO X X X
Hava Astsubay MYO X X X
Bando Astsubay MYO 2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2018-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.trv internet adresinde yayımlanacaktır. 2’nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir.

Birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

– Üniversite Sınavı Puanı: Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı – Fiziki Yeterlilik Testi Puanı Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı Harp Okulları İle Astsubay MYO Yerleştirme Puan Türü

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu   2018-TYT Puanı

(Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu dahil * 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, Fiziki Yeterlilik Testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanı (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında 2018-TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecektir.

* 2’nci Seçim Aşamaları sona erdiğinde sonuçları www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları (ilgili mevzuat kapsamında şehit/gazi olarak değerlendirilen), yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için Temel Yeterlilik Testinde (2018-TYT), Harp Okulları için Alan Yeterlilik Testinden (2018-AYT) Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek yerleştirme taban puanının %90’ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler.

Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar adayın asil olarak yerleştirmesi yapılacaktır.

Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (Öğrenci Seçme Uçuşu dâhil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1 ‘inci sınıfa başlatılacaktır.Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının yerleştirmeleri ayrı ayrı olmak koşulu ile ilk tercihi dışındaki tercihine yerleştirilen aday öncelikli tercihlerinde sıra gelmesi durumunda aday isterse öncelikli tercihine geçebilecektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.