Danıştay’dan Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı

0
615

Danıştay’dan Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı

OKUL MÜDÜRLERİ VE MÜDÜR YARDIMCILARI İÇİN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDAN ŞOK YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/1151 sayılı YD İtiraz Kararı ile okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Aktif Eğitimciler Sendikası Danıştay’ın bu kararını şu şekilde değerlendiriyor:

Bu karar okul müdürleri için ne anlama geliyor?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formuna göre okul müdürünü değerlendiren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün okulun bulunduğu İl/İlçede altı aydan daha kısa süreli çalıştığı halde değerlendirme yapmasını eksik bir düzenleme olarak görmüş ve yürütmeyi durdurmuştur. Bu karara göre öncelikle, değerlendiriciler arasında altı aydan daha kısa süreli İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü bulunan değerlendirmelere göre yapılmış tüm okul müdürü görevlendirmeleri iptal edilmelidir. Ardından mevzuatta düzenleme yapılarak müdür görevlendirmeleri yapılmalıdır. Yönetmelikte yeni düzenleme yapılana kadar görevlendirme takvimi askıya alınmalıdır.

Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları için ne sonuç doğuruyor?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, inha-teklif-onay süreçlerine göre müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirilmelerinde, kariyer ve liyakatin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Görevlendirmede hiçbir objektif kıstasın öngörülmemesi ve takdir yetkisinin mutlak ölçüde etkili olması nedeniyle yürütmeyi durdurmuştur. Bu karara göre haksız olduğu kesinleşen yeni yönetmelik kapsamında yapılan tüm müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları görevlendirmeleri iptal edilmelidir. Akabinde yönetmelikte düzenleme yapılarak görevlendirmelerin yeniden yapılması ve yönetmelikte yeni düzenleme yapılana kadar da görevlendirmelerin durdurulması gerekmektedir.

Bu karar göre müdür ve müdür yardımcıları neler yapmalıdır?

Bu karar sonrasında hem daha önce görevleri sona erdirilen hem de bu yıl itibariyle görevleri bitecek olan okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ekteki örnek dilekçeleri kendilerine uygun bir şekilde doldurarak ilgili makama verebilirler.

Görevi daha önce sona ermiş okul müdürleri için örnek dilekçe
Görevi bu yıl sona erecek okul müdürleri için örnek dilekçe
Görevi daha önce sona ermiş müdür yardımcıları için örnek dilekçe
Görevi bu yıl sona erecek müdür yardımcıları için örnek dilekçe
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.