Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

56
0
PAYLAŞ

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

AB tarafından desteklenen ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 25 Mart 2013 tarihinde başladı. 3 milyon avro bütçeye sahip proje, 26 ay süre ile 10 pilot ilde uygulandı.

Proje ile çocuğun fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik olmak üzere şiddetin her türünden korunarak,  onun yararını en üst seviyede sağlayan, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı yaratılması hedefleniyor.

Erzurum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin olmak üzere on ilde uygulanan proje kapsamında ulaşılmak istenen üç ana hedef var.

İlk hedef çocuğa yönelik şiddet ile ilgili önleme ve izleme hizmetlerinde kapasite güçlendirilmesi. Bu bağlamda MEB’in çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması ve mevzuatın iyileştirilmesi çalışmaları yürütüldü.

Bu kapsamda, 81 il,  650 okul ve 10 bin dolayında öğrenci-öğretmen-veli-yöneticiye anket uygulanarak yürütülen bilimsel araştırmadan elde edilen bulgular, ülke çapında “çocuğa yönelik şiddet risk haritası” hazırlanmasında kullanılacak.

İkinci hedef dâhilinde “kendine güveni olan, yaşam becerileri gelişmiş öğrencilerden oluşan” okul modeli geliştirildi.

İkinci hedef kapsamında pilot illerden seçilen 100 okulda, uygulanan eğitim programları vasıtasıyla, yaşanan şiddet olaylarının azaltılması sağlanıyor. Bu kapsamda, sınıf-branş ve rehberlik alanında görev yapan 2500’den fazla öğretmen eğitim aldı.

Üçüncü hedef ise aile-içi ve diğer her tür şiddet dâhil okul, dışındaki ortamlarda çocuğa yönelik şiddetin önlenmesidir.

Düzenlenen seminerler, eğitimler ve konferanslarla velilerin, STK üyelerinin, eğitimci ve eğitim dışı personel ile öğrencilerin farkındalıklarının artırılması çalışmaları yürütülüyor.  Yine bu kapsamda açılan “0-18 yaş aile eğitim programı” kurları ile de 4000 aileye erişiliyor.

Planlanan hedeflere ulaşmak için ayrıca, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları, eğitim ve tanıtım materyali (100,000 broşür, 10,000 kitapçık, 5000 cd) üretimi ile dağıtımı ve 5 filmin üretimi tamamlandı.

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Rehber Öğretmen El Kitabını İndirin

BİR CEVAP BIRAK

*