Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama 2016-2017 Kılavuzu

0
824

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Tanılama Kılavuzu,Bilsem öğrenci seçimi süreç takvimi Öğrenci Tanılama Kılavuzu

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

Bilim ve Sanat Merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

2016-2017 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması şeklinde yapılacaktır.

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonu 4’er oturum şeklinde yapılacak olup uygulamaya girecek öğrenci kendisine bildirilen tek oturuma ilgili tarih ve saatte katılacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

Tüm ülke genelinde 17 Ekim- 11 Kasım 2016 tarihleri arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine giren sınıf öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetleri, bilim ve sanat merkezleri ve bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.

İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik yapılacak bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları hakkında düzenlenen ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi verecektir.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:

Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,

Grup tarama uygulaması,

Bireysel değerlendirme aşaması.

ÖNEMLİ: Tablet bilgisayar üzerinden yapılacak grup tarama uygulamasında tüm yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır.

Grup tarama uygulamasında Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından

belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

ÖNEMLİ: Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmayacaktır.

1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

2016-2017 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
17.10.2016 İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması
17.10.2016 11.11.2016 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ve İlgili İşlemler Hakkında Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması
14.11.2016 09.12.2016 Sınıf Öğretmenleri Tarafından Aday Gösterilen Öğrencilerin Gözlem Formlarının E-Okul Sisteminden Doldurulması
12.12.2016 16.12.2016 Aday Gösterilen ve Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin Http://www.meb.gov.tr İnternet Adresinden Yayımlanması ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması
19.12.2016 30.12.2016 İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Sınav Merkezlerine Yerleştirilmesi
02.01.2017 08.02.2017 Aday Gösterilen Öğrencilerin E-Okul Sistemi Üzerinden Uygulama Giriş Belgelerinin Verilmesi
11.02.2017 09.04.2017 Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması
14.04.2017 Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden Yayımlanması.
17.04.2017 21.04.2017 Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz
24.04.2017 05.05.2017 Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
24.04.2017 05.05.2017 Bireysel Değerlendirme İçin Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Düzenlenmesi ve Velilere Duyurulması
08.05.2017 30.06.2017 Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
15.07.2017 Bireysel Değerlendirme Sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne Yerleşme Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması
17.07.2017 21.07.2017 Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz
24.07.2017 04.08.2017 Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
04.09.2017 08.09.2017 Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ EN GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞMAK İÇN FACEBOOK GURUBUMUZA KATILIN. KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.