Başbakanlığın Cuma namazı genelgesini yargıya taşıyor

0
542

Başbakanlığın Cuma namazı genelgesini yargıya taşıyor

Bileşik Kamu-İş Konfederasyonu Başbakanlığın Cuma Namazı Genelgesini Yargıya Taşıyor.

KAMUSAL YAŞAMA LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI ÇALIŞMA DÜZENİ GETİRİLMESİNE HAYIR!

Kamu emekçilerinin çalışma saatlerini Cuma namazına göre düzenleyen Başbakanlık genelgesi bir kez daha göstermiştir ki; Devletin değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel niteliği olan LAİKLİK ilkesi ortadan kaldırılarak, siyasal islama uygun bir hukuksal rejim ve yaşam biçimi inşa edilmektedir.

Ancak, Anayasanın 2. 4. 5. ve 24. maddeleri uyarınca tüm yurttaşlar, devlet ve devleti temsil eden tüm idarelerden; yönetsel eylem ve kararlarında laiklik ilkesine uygun bir hukuksallık beklemek HAK ve YETKİSİNE sahiptir. İdare, yönetsel düzenlemelerinde dini kuralları değil, anayasa ve yasalarda belirtilen hukuki kural ve esasları baz almak zorundadır.

İnanç ve ibadet özgürlüğü, devletin tüm inanç ve ibadet biçimlerinden bağımsız ve tümüne eşit mesafede olmasını gerektirir. Zira, Anayasanın 24. maddesi “kimsenin, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını” düzenlemiştir.

Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu 19/f hükmünden aldığımız yetki ve konfederasyonumuz tüzüğünün amaç maddesinde verilen “Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bağımsızlığını, Egemenliğini, Ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, Demokratikleşme ve Çağdaşlaşma hedefini geliştirerek korumak” görevimiz gereğince, kamu emekçilerinin çalışma saatlerini Laiklik ilkesine aykırı kurallara göre düzenleyen Başbakanlığın Cuma Namazı Genelgesi’nin iptali amacıyla Danıştay’da dava açtık. 

Anayasamıza, laiklik ilkesine, hukukun üstünlüğüne, inanç ve ibadet özgürlüğüne yapılan tüm saldırılara karşı hukuki, demokratik ve meşru yollarla mücadele edeceğimizi de bir kez daha ilan ederiz. 

Dava Dilekçesi İçin Tıklayın.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.