Bakanlığın Liselerde Telafi Sınavları ve Ortak Sınavlara İlişkin Yazısı

0
3301

Bakanlığın Liselerde Telafi Sınavları ve Ortak Sınavlara İlişkin Yazısı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdiirlüğü

Sayı : 83203306-10.03-E.4836344     08.05.2015

Konu : Dönem Sonu Ortak Sınavları

……….. VALİLİĞİNE

(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

Hakanlığımıza yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ulaşan bildirimlerde yılsonu itibarıyla ayrıca yapılacak ortak sınavlara, ortalamayla sınıf geçebilecek durumda bulunan bazı öğrencilerin de zorunlu olarak girip girmeyecekleri konusunda tereddiite düşüldüğü ifade edilmektedir.

İlgi Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav dalıa yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir.” denilmektedir.

Buna göre. yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonucunda başarısız dersi bulunan öğrenciler başarısız oldukları lıcr bir ders için dönem sonunda yapılacak olan ortak sınava ginııek zorundadırlar. .Ancak, aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ders yılı sonu itibarıyla başarısız dersi bulunmasına rağmen ortalama ile sınıf geçebilecek dununda olanlar da başanlı öğrenciler gibi değerledirildiğindeıı bu dunımdaki öğrencilerden isteyenler ortak sınavlara katılacaklardır.

Gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM: Gereği B Planı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.