Ana sayfa Gündem 2016 Yılı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Başvuru Tarihleri

2016 Yılı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Başvuru Tarihleri

852
0

2016 Yılı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Başvuru Tarihleri

2016 – 2017 eğitim – öğretim yılı Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine öğrenci alımı başvurularının 20-29 Haziran 2016 tarihleri arasında, yetenek sınavlarının 30 Haziran – 04 Temmuz 2016 tarihleri arasında ilgi genelge doğrultusunda yapılacaktır.

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esasları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Buna göre

Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır

Başvurular 20-29 Haziran 2016 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-I) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 30 Haziran – 4 Temmuz 2016 tarihlerinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

EK-1 İçin [wpdm_package id=’2709′]

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak komisyonlarda. 2 (iki) ilgili okulun alan öğretmeni. 1 (bir) il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce I (bir) alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır Spor liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde komisyonlara yardıma olmak üzere değerlendirmeye katılmayacak iki gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir

Öğrenci seçimi; yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların: yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının °o 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan öğrencilerden 50 (elli) baraj puanı aranmaz.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu karan doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara gore kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alımı ve başarılı olanlar 100 (yüz) tanı puan üzerinden değerlendirilerek kayıtları puan üstünlüğüne göre yapılır

Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (lik-2) ve sınav değerlendirme çizelgesinde (EK-3) yer alan esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 15 Temmuz2016 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

öğrencilerin kayıtları. 18-19 Temmuz 2016 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır

Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 20 Temmuz 2016 tarihinde okulda ve okulun ınternet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir

Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 21 Temmuz 2016 tarihinde yapılacaktır Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 22 Temmuz 2016 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır

Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda Öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar: 23-24 Temmuz2016 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini yaparak öğrenci alım sürecini (EK-4) tamamlayacaklardır.

Bu okullara kayıt yaptıranlardan, tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi veya spor lısesındekı kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır

İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin surecin güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine ve ortaokullar ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda Gereğini rica ederim.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.