2015 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Duyurusu

0
589

2015 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı Duyurusu

2014-2015 eğitim-ögretim yılında güzel sanatlar ve spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımları ile ilgili ip ve işlemler, ilgi Yönetmelik çerçevesinde ve ekte gönderilen 2015/14 nolu genelgede belirtilen takvim doğrultusunda yürütülecektir.

Bu kapsamda güzel sanatlar ve spor liselerinin 9 uncu sınıflarına kayıl yaptırmak isteyen ilçeniz/okulunuz 8. Sınıf Öğrencilerine gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin ip ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir,

 • Buna göre:
 • Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.
 • Başvurular 15-24 Haziran 2015 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.
 • Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 29 Hazıran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır,
 • Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak komisyonlarda; 2 (iki) ilgili okulun alan öğretmeni, 1 (bir) il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır, Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Spor liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir.
 • Öğrenci seçimi, yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (EK-2) ve sınav değerlendirme çizelgesinde (EK-3) yer alan esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır,
 • En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 3 Temmuz 2015 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir,
 • Öğrencilerin kayıtları, 6-7 Temmuz 2015 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bul unması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 8 Temmuz 2015 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir,
 • Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 9 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 10 Temmuz 2015 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
 • Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 13-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini yaparak öğrenci alım sürecini tamamlayacaklardır.
 • Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi veya spor lisesindeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır,
 • İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okullara nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar bu Genelgede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.
 • Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine ve ortaokullar ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda
 • Gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN

Bakan a. Müsteşar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.