2015-2016 TEOG Merkezi Sınav Türkçe Dersi Konuları-Kazanımları

0
733

2015-2016 TEOG Merkezi Sınav Türkçe Dersi Konuları-Kazanımları

2015 – 2016 TEOG 8. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımları ve Dağılım Çizelgesi

Türkçe Dersi Yıllık Planı ile İlgili Açıklama

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar) “Okuma, Dinleme/İzleme, Konuşma, Yazma Öğrenme Alanları ile Dil Bilgisi” ne yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli testlerde bu öğrenme alanlarından okuma ve dil bilgisi ile yazma alanının “yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik değerlendirme yapılabilmektedir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar)’nda okuma öğrenme alanına yönelik kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin içeriğine göre kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulanması mümkün değildir. Ancak Türkçe dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yaparlar. Dil bilgisine yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu kazanımların programda belirtilen sıraya göre verilmesi esastır. Bu çerçevede dil bilgisi kazanımlarının yıllık bir plan dâhilinde verilmesi mümkündür.
Yazma öğrenme alanının “Yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik kazanımlar sınıf seviyesine bağlı olarak değişmekte olup bu kazanımlar okuma, yazma ve dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilmektedir. Bu nedenle bu amaca yönelik kazanımların işleniş sırası programda belirtilen açıklama çerçevesinde değişiklik göstermektedir. 8. sınıfta noktalama işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve kısa çizginin belirli işlevlerine yönelik kazanımlar yer almakta olup bu kazanımlar ilgili olduğu dil bilgisi kazanımlarıyla (Cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacının “cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.” ile “Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.” kazanımları) birlikte ele alınabilir. 8. sınıf aynı zamanda noktalama işaretleri ile yazım kurallarının daha önceki sınıflarda ele alınan işlevlerinin hatırlatıldığı ve pekiştirildiği sınıf seviyesi olduğundan bu kazanımların (Yazım kurallarını kavrayarak uygular./Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.) 6 ve 7. sınıflardaki işlevlerine yönelik sorulara da yer verilebilir.

2015-2016 TEOG Merkezi Sınav Türkçe Dersi Konuları-Kazanımları

SÜRE
Aylar Hafta KONULAR KAZANIMLAR
EYLÜL 5 1. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)
EKİM 1 1. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)
2 (A) Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve

kuralları kavrama ve uygulama

2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.)
3-4 3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
KASIM 1 3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV
2 4. kazanım (Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)
3 1. kazanım (Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.)
4 BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV
ARALIK 1 2. kazanım (Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.)
2-3 3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)
4-5 (B) Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 4. kazanım (Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)
OCAK 1-2 4. kazanım (Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)
I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV
OCAK 3 5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

ŞUBAT 2   6. kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)
3-4   7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)
  1   7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)
MART 2-3   8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.)
  4-5   9. kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.)
      II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV
  1-2   10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)
NİSAN    
  3-4   U.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)
      İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV
MAYIS 1-2   1. kazanım (Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.)
  3-4 (C) Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme 2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)
HAZİRAN 1 2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)
  II.DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV
       
  2-3   2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.