2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

0
606

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı: 83203306-10.03-E. 8288233                                                                                                                   21.08.2015

Konu: 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 21/05 2015 tarihli ve 84037561/10.06.02/5258235 sayılı (Genelge 2015/16) yazı.

b)  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2015-2016ders yılının 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacağı ve 10 Haziran 2016 Cuma günü sona ereceği ilgi (a) Genelge ile belirlenmiştir. Ancak, bu eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere çalışma takviminin ilgi (b ve e) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Buna göre;

1- Söz konusu çalışma takviminin birinci maddesinin (b) bendinde belirtilen 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının birinci kanaat dönemi başlangıç tarihinin 28 Eylül 2015 Pazartesi günü; ders kesim tarihinin ise 17 Haziran 2016 Cuma günü olarak değiştirilmesi (21, 22 ve 23 Eylül 2015 tarihlerinde yapılamayacak dersler için vıl içerisinde yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanması).

2- İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin ilgili mevzuat çerçevesinde Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde yapacakları meslekî çalışmaları istemeleri halinde başka il/ilçelerdeki eğitim kurumlarında yapabilmeleri,

3- Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşincisınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programlarının da okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile birlikte eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi hususunu

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

Ercan TÜRK

Genel Müdür

Yusuf TEKİN
Müsteşar

OLUR

Nabi AVCI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.