2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak Sınav Tarihleri Belli Oldu

0
679

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak Sınav Tarihleri Belli Oldu

Ortaokulların 8’inci sınıflarında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir donemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezî sistem ortak sınav peklinde uygulanacaktır.

Merkezî sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının işlenirinde Türkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, ilgi olur kapsamında, çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmış ve “http://ttkb.meb.gov.tr/1 adresinde yayımlanmıştır. Merkezî sistem ortak sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezî sistem ortak sınavın 2015 yılı Kasım aynım son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2016 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezî sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak kılavuzla düzenlenecektir.

Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’m yapılacağı tarihe kadar olanünite/konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAVın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm ünite/konu/ kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAVın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu/ kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “BİRİNCİ DONEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV” ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV” dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Emin KARIP

Bakan a. Kurul Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.