15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği ve Programı

0
632

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği konulu Genelge ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Programı

T.C. Anayasası’nın başlangıç kısmında; “Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı” ifade edilmektedir.

Ayrıca, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 11 inci maddesinde; “Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için vatandaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır” denilmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve tabii olarak öğrencilerimizi; millî, manevî ve insani değerlerimiz ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, İnsan haklarına saygılı ve Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, Bakanlığımızın en öncelikli görevleri arasındadır.

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden askeri üniforma giymiş bir grup cuntacı terörist tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devletini, demokrasimizi ve millî iradeyi hedef alan haince bir darbe girişiminde bulunulmuş olup başta Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hükümetimizin, güvenlik kuvvetlerimiz İle halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı girişim engellenmiş, milletimizin direnişi ile demokrasimiz kazanmıştır, Türk milleti, bu demokrasi sınavından yüzünün akı ile geçmiştir. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak ve hatırlanmalarını sağlamak millî ve insani sorumluluğumuzdur. Bu manada, milletimizin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi bir hakkın teslimi olacaktır.

Bu bağlamda; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının ilk haftasında; Bakanlığımıza bağlı tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” teması ile öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak bilgilendirme ve etkinlikler yapılacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığnın artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur.
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma”’ adına okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilecek etkinlikler, İl Millî Eğitim müdürlüklerinin koordinesinde ekte sunulan plan/gündem ve bir komisyon marifetiyle mahallince belirlenecek diğer konular ve okulların İmkânları (Şehitlik ve gazilerin ziyaret edilmesi, şehitlerimizin yad edilmesi vb.) dâhilinde tüm okul ve kurumların yönetici, öğretmen vc diğer personelinin işbirliğinde anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, programın okul ve kurumların tür ve seviyelerine göre ve yerel imkânlar dâhilinde ders yılı boyunca uygulanması uygun görülmektedir.
Bilgilerinizi ve “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinliklerinin açıklamalar doğrultusunda vc amacına uygun olarak yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Programı 

[wpdm_package id=’2894′]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.